Marktgericht werken bij Hoofdbedrijfschap Detailhandel

"Karine kruist marketing, enthousiasme en samenwerking met elkaar. Een goed resultaat is gegarandeerd" (directeur HBD)

Door een veranderende wetgeving moest het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) snel en duidelijk toegevoegde waarde laten zien aan al haar leden. Als hoofd van een communicatieafdeling van 8 man kreeg ik de opdracht het HBD zichtbaarder te maken. Mijn focus lag op productontwikkeling en de planningscyclus die daar bij hoort, investeren in samenwerking met beleidsmensen en het begeleiden van verandering. Daarnaast heb ik ook veel 'hands on' gedaan zoals het laten bouwen van een ondernemersgerichte website, het op de markt zetten van concrete producten voor winkeliers en het maken van een persprotocol en communicatiehandleiding.