Ondernemers beter bedienen bij de Kamer van Koophandel

"De communicatie afdeling is op een hoger plan getild door Karine waardoor alle medewerkers een plek hebben gekregen in de nieuwe afgeslankte organisatie"

Door verandering in wetgeving hoeven ondernemers vanaf 2014 geen lidmaatschap meer te betalen voor de Kamer van Koophandel. De gegarandeerde inkomsten vielen weg en door bezuinigingen moesten de 12 regionale Kamers naar 1 landelijke Kamer per 1-1-2014. Ik zat in het Management Team van Den Haag dat aan deze transitie begeleidde. Ik gaf leiding aan een communicatie team van 8 dat marktgerichter moest gaan werken.

De eerste stap was om met directie, beleidsmakers, account-, en communicatiemensen in een aantal werksessies tot kernthema’s die relevant waren voor de ondernemers in de regio te komen. We kwamen tot Den Haag stad van veiligheid en internationaal recht en Greenport regio en bedachten concrete proposities zoals exportmissies, trainingen, symposia die we konden gaan aanbieden. De communicatieafdeling kon nu een beter communicatieplan maken om de activiteiten onder de aandacht te brengen. Parallel daaraan heb ik de afdeling inhoudelijk versterkt door een uitgebreid coaching en training programma waarin ik ze ook buiten de Kamer stages heb laten lopen.

Resultaat: uit ondernemerspanels blijkt dat de regio Den Haag goed scoort op de themas Veiligheid en Greenport. De communicatie mensen hebben allemaal een mooie plek gekregen in de nieuwe organisatie.